WhatsApp Image 2018-04-16 at 14.55.18

MENUMBUHKAN JIWA KEWIRAUSAHAAN SEJAK DINI DENGAN MENELADANI PERNIAGAAN RASUULLAH SDIT MTA GEMOLONG MENGGELAR MARKET DAY

Dalam Islam, berniaga sangat dianjurkan bagi seorang muslim. Karena manusia perlu bekerja untuk kelangsungan hidupnya dan berniaga dapat menjadi salah satu sarana penghasil nafkah untuk manusia bertahan hidup. Bahkan, Rasulullah SAW dan para sahabat pun menjadikan berniaga sebagai mata pencahariannya. Dan dalam berniaga, Islam sebagai agama yang baik telah memberikan aturan-aturan dan pedoman agar umatnya tidak salah dalam berniaga yang mana dapat berakibat dosa dan menimbulkan murka Allah SWT.

Pada kesempatan ini, SDIT MTA Gemolong telah melaksanakan kegiatan Market Day dengan tujuan menerapkan cara berdagang atau berniaga ala Rasul. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh warga sekolah dengan pengaturan peserta didik kelas 4 dan 5 dibagi menjadi beberapa kelompok untuk sebagai penjual serta peserta didik kelas 1,2,4, dan seluruh guru karyawan menjadi pembelinya.

Kegiatan ini termasuk kegiatan yang sangat menyenangkan dan ditunggu-tunggu oleh siswa dikarenakan keseharian peserta didik disekolah tidak diperbolehkan jajan/membawa uang saku ketika jam sekolah sebagai gantinya sekolah menyediakan snack dan makan siang setiap hari. Hal tersebut sekolah jalankan demi menjaga anak agar tidak jajan atau makan makanan sembarangan diluar yang dapat mengakibatkan kejadian- kejadian yang tidak diinginkan seperti berita-berita yang sudah ada serta mengajarkan kepada anak untuk hemat dan gemar menabung.